Hundetræning for alle

Ny-C

Øvelse Max. point Beskrivelse
Lineføring 10 x 2  Denne øvelse udføres med line på.

Hunden skal velvilligt følge ejeren ved dennes side.

Sit 10 x 2 Linen tages af i denne øvelse, når der gøres klar

ved første markering. Linen sættes på igen, og når

øvelsen er slut.

 

Dæk med indkald 10 x 2 Linen tages af, når der gøres klar ved første

markering. Hunden dækkes af og når øvelsen

er slut, kaldes hunden ind til ejeren. Linen

sættes på, når øvelsen er udført.

 

Spring med tilbagespring 10 x 2 Linen tages af ved springbrættet, når man er klar.

Komandoen spring og tilbage spring gives.

Når øvelsen er slut sættes linen på igen.

 

Frit søg 10 x 2 Linen tages af, når man er klar til at begynde

øvelsen og træner har givet tegn. Når

øvelsen er slut og hunden har fundet genstanden, sættes linen på igen.

 

Genstand 10

Der kan max. opnås 100 point i alt

 

I det følgende bliver de komandoer nævnt, der må bruges under øvelserne.

 

Lineføring

I lineføring må komandoen: PLADS anvendes.

 

Sit

Linen tages af ved markering. Der må siges plads til hunden, inden man begynder at gå. Ved markering gives komandoen SIT. Hunden sætter begynder at gå. Hunden sætter sig og ejeren går ud til den sidste markering og venter til træneren/dommeren giver tegn til, at øvelsen er slut.

 

Dæk med indkald

Der gøres klar ved den anviste markering. Linen tages af hunden og der gives kommandoen DÆK. Ejeren går ud til den sidste markering og venter her, til træneren/dommeren giver signal, at hunden må kaldes på plads.

 

Spring med tilbage spring

Der gøres klar ved springet, træneren/dommeren har giet tegn. Linen tages af hunden og efter en kort pause gives kommandoen SPRING. Når hunden kommer på den anden side af springbrættet, gives komandoen TILBAGE SPRING. Hunden kommer tilbage og sætter sig foran ejeren og linen sættes på. Når træneren/dommeren har sagt ja tak, så er øvelsen slut.

 

Feltsøg

Når træneren/dommeren siger, at man må gå hen og gøre klar, tager man hunden med til det sted, man ønsker at starte øvelsen fra. Linen tages af hunden og kommandoen SØG FELT gives (brug den kommando du plejer at bruge). Når hunden kommer med genstanden, gives kommandoen SLIP og genstanden holdes i vejret, så træner/dommeren kan se den. Herefter er øvelsen slut og linen sættes på hunden.

Der gives 2 karakterer for denne øvelse

Karakter for selve søgearbejdet og karakter for genstanden –  altså hvorvidt hunden finder genstanden eller ej, tygger i den, smider den inden den kommer ind til ejeren o.s.v.